Vrijwilligerswerk


Wat doen vrijwilligers?

Ieder mens wil graag gekend en erkend worden. Door ervaringen met allerlei andere mensen, op ons werk, in de buurt of binnen het gezin, voelen we ons nodig en gewaardeerd. Voor een deel van onze cliënten is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend; door hun problematiek hebben ze soms geen werk en is hun sociale netwerk beperkt.

Vrijwilligers kunnen daar verandering in te brengen. Zij zorgen voor aandacht, afleiding, waardering en erkenning en stellen onze cliënten in staat om contact te houden met de buitenwereld en het leven buiten de behandelafdelingen. Daarmee kan de stap naar werk of een andere vorm van dagbesteding voor de cliënt kleiner worden.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk:

  • een maatje zijn voor een cliënt die in een kliniek verblijft, of juist iemand die gewoon thuis woont en nauwelijks of geen sociaal netwerk heeft,
  • wandelen met een cliënt of een groepje cliënten voor de beweging en/of het contact met de buurt waarin ze wonen,
  • koffiedrinken in een ontmoetingsruimte of een cafeetje in de buurt,
  • winkelen, naar de bioscoop gaan of iets anders leuks doen, wat natuurlijk samen gezelliger is dan alleen.

Veel cliënten stellen dit erg op prijs, het doet hen goed. Ook kunnen vrijwilligers activiteiten verzorgen zoals:

  • computerles geven,
  • samen muziek maken,
  • gastheer/vrouw zijn in de ontmoetingsruimte,
  • creatieve activiteiten verzorgen zoals schilderen, kaarsen maken, boetseren of keramiek,
  • een kookgroepje of sport en spel begeleiden.

Kortom, mogelijkheden te over!

Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator:

Ruud Lighthart
ma t/m wo
Telefoon: 06-150 556 87
stuur e-mail