Klinisch leiderschap

Arkin biedt in samenwerking met Universiteit Nyenrode het klinisch leiderschap programma aan voor regiebehandelaren en managers behandelzaken.

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van zorg. De GGZ ziet zich geconfronteerd met veranderingen in het zorgstelsel, de wet- en regelgeving en krimpende budgetten. Regie en zelf management van cliënten, transparantie, ambulantisering, gepast gebruik en herstelgerichte zorg zijn steeds meer richtinggevend voor overheid, verzekeraars en zorgverleners.

Deze ontwikkelingen stellen onze professionals voor grote uitdagingen. Daarom is onze focus de afgelopen jaren gericht op het verbreden van het zorgaanbod. Onze vakbekwaamheid strekt zich nu uit over uiteenlopende vraagstukken in de zorg, wat betekent dat meer dan ooit te voren vakkennis in de diverse gebieden noodzakelijk is en versterkt wordt.

Het realiseren van deze grote opdrachten vraagt van de regiebehandelaren leiderschap, kennis en inzicht in de context waarin het vaak toch al complexe werk wordt vormgegeven en uitgevoerd, oftewel dit vraagt klinisch leiderschap.

Binnen Arkin is de klinisch leider een inspirator die vanuit haar/zijn behandelvisie, met medewerkers en teams de juiste balans tussen effectiviteit van de behandeling en de kosten weet te vinden. Hij of zij stimuleert de collega’s behandelingen vast te leggen in zorgmodules en zorgpaden, die volgens afspraak te evalueren op effectiviteit en behandelingen tijdig bij te stellen of af te sluiten. Vanuit zorgprogrammering kiest de klinisch leider, in overleg met de cliënt en zijn haar naasten, de behandeling die passend is bij de persoonlijke doelen van de cliënt. Overzicht en regie houden over het behandeltraject is daarbij essentieel.

Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2018 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin