Specialisatietrajecten

Vanaf 2019 kun je als psycholoog bij Arkin specialisatietrajecten volgen voor verschillende beroepsverenigingen zoals VGCt, VEN en Schematherapie. Arkin organiseert niet alleen scholing, maar ook supervisie en bijvoorbeeld leertherapie! De specialisatietrajecten zijn bedoeld voor masterpsychologen en orthopedagogen met enige ervaring en minimaal de basiscursus CGt, óf GZ-psychologen en psychotherapeuten die zich willen specialiseren. Arkin organiseert en faciliteert het hele specialisatietraject.

Vanaf 2019 organiseert Arkin ook geaccrediteerde nascholingsmogelijkheden voor psychologen. Zo kun je binnen Arkin voldoen aan je scholingsbehoefte, (her)registratieverplichting, je opleidingsbudget nuttig besteden én versterk je het contact met andere psychologen binnen Arkin.