Werken bij Arkin
11 specialismen, 1 loopbaan

Arbeidsvoorwaarden en CAO

Binnen Arkin is de CAO GGZ van toepassing. De arbeidsvoorwaarden die met jou worden afgesproken zijn gebaseerd op deze cao. Klik hier voor de CAO GGZ

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Arkin werkt met het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat je bronnen (geld of uren) kunt ruilen voor ‘doelen’. Deze ‘doelen’ zijn de aanschaf van een (elektrische) fiets met fiscaal voordeel, extra vakantie-uren kopen of verkopen, een extra vergoeding voor studiekosten, een hogere reiskostenvergoeding en een fiscale tegemoetkoming voor de contributie voor vakbond/beroepsvereniging.

Je kunt je arbeidsvoorwaardenpakket zo deels aanpassen aan je wensen.

Fulltime of parttime

Een fulltime aanstelling houdt bij ons in dat je wekelijks gemiddeld 36 uur werkt. In deeltijd werken is meestal ook mogelijk. Arkin werkt met de jaarurensystematiek. Dit betekent dat het percentage dat je werkt, wordt omgerekend naar het totaal aantal uren dat je op jaarbasis moet werken. Een dienstverband van 100% betekent 1878 uur werken, dat is gemiddeld 36 uur per week. Met je leidinggevende spreek je af hoe je deze uren verdeelt over het jaar en wanneer je vakantie of roostervrije dagen opneemt.

Vakantie en verlof

Je hebt recht op 166 vakantie-uren per jaar. Daarnaast ontvang je jaarlijks een extra levensfasebudget (LFB) van 35 uur per jaar. Deze uren mag je sparen. Ook zijn er uitgebreide verloffaciliteiten voor bijzondere gebeurtenissen zoals zorgverlof en ouderschapsverlof.

Vakantie en LFB worden naar rato van het dienstverband toegekend.

Pensioenfonds

Je wordt aangemeld bij het PFZW (Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn). Voor je pensioen wordt automatisch de helft van de pensioenpremie ingehouden op je bruto salaris. Arkin betaalt de andere helft (het ‘werkgeversdeel’).

Zorgverzekering

Arkin heeft collectiviteitsafspraken met de zorgverzekeringen IZZ en ZilverenKruis Achmea. De IZZ premies worden ingehouden via het salaris.

Overige Verzekeringen

Medewerkers van Arkin ontvangen korting op verzekeringsproducten bij Centraal Beheer (diverse producten) en Univé (alleen autoverzekering). Aanmelden met collectiviteitskorting kan rechtstreeks door op de betreffende sites aan te geven dat je bij Arkin werkzaam bent.

Werken bij Arkin: 11 specialismen, 1 loopbaan
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2018 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin