Inforsa zoekt collega's

GZ-psycholoog Forensisch Ambulante Zorg

Durf jij de uitdaging aan te gaan met onze bijzondere cliënten?
Wil jij jezelf uitdagen en behandeling geven bij onze Forensisch Psychiatrische Polikliniek in Amsterdam?
We gaan graag met je in gesprek!

Vlaardingenlaan 3-5, Amsterdam
24 - 36 uur
€ 4.027 - € 6.141
Opleiding: WO
Sluitingsdatum: 13 december 2023

GZ-psycholoog Forensisch Ambulante Zorg

Amsterdam 24 - 36u uur € 4.027 - € 6.141 WO

 

Wat ga je doen?

Naast je eigen caseload als GZ-psycholoog, ga je ook aan de slag als regiebehandelaar. Zodoende betreft het een zeer diverse functie. Je bent inzetbaar als diagnosticus en als behandelaar. Als GZ-psycholoog werk jij bij ons met een volwassen doelgroep die problemen heeft op diverse leefgebieden en die grensoverschrijdend gedrag vertoont, voortkomend uit ernstige verslavings-, psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek. Ook kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking. Hierbij werk je samen met stedelijke ketenaanpakken. Jij zorgt voor verbinding en denkt buiten de gebaande paden. Je geeft niet op en denkt in mogelijkheden om een cliënt (blijvend) te motiveren voor behandeling. Tijdens de behandeling probeer je gedragsverandering te realiseren met als doel het recidiverisico te minimaliseren. Affiniteit met de forensische doelgroep en bekendheid met de sociale kaart van onze regio helpen hierbij. Daarnaast zet je je in om het behandelaanbod en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Jouw werkweek als GZ-psycholoog bij de Forensische Psychiatrische Polikliniek kan er als volgt uitzien:

 • Je voert een intake uit bij een nieuwe cliënt en werkt deze uit tot een gedegen plan en advies of we deze cliënt in zorg kunnen nemen en waar de focus in de behandeling op moet komen te liggen;
 • Je brengt de intake in bij het multidisciplinaire intakeberaad van de FAZ;
 • Je voert diagnostiek uit en geeft psychologische behandeling aan meerdere cliënten. Er komt een breed scala aan behandelingen langs gericht op verslaving, agressie, persoonlijkheidsstoornissen, ASS, ADHD of trauma. Waar nodig pas je EMDR, CGT, schematherapie, Gedachten uitpluizen of AR op Maat toe;
 • Je voert een delictanalyse uit samen met de cliënt;
 • Je evalueert je behandeling en brengt deze in tijdens de multidisciplinaire behandelbespreking. Je reflecteert op de resultaten die zijn bereikt en maakt een plan voor de komende periode;
 • Daarnaast heb je veelvuldig overleg met de naasten van de cliënt of andere professionals zoals de reclassering, Veilig Thuis of de wijkagent;
 • Je geeft werkbegeleiding aan een masterpsycholoog of PIOG;
 • Je neemt deel aan beleidsmatig teamoverleg, casuïstiekbespreking, deskundigheidsbevordering en/of intervisie.

 

Wij bieden jou

 • Vanuit de CAO GGZ de standaard arbeidsvoorwaarden en een salaris in FWG schaal 65;
 • Het aantal uren is bespreekbaar met de voorkeur voor 32-36 uur, de dagen zijn ook bespreekbaar;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, 8% vakantiegeld en je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Voor woon-werkverkeer en dienstreizen een 2e klasse mobiliteitskaart, ook te gebruiken voor OV-fiets;
 • Korting op verzekeringen bij Univé en Centraal Beheer;
 • Een thuiswerkregeling met vergoeding voor werkplekinrichting en vergoeding voor thuiswerkdagen;
 • Arkin biedt met 11 specialismen op verschillende locaties ook veel mogelijkheden op langer termijn voor jouw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Hiervoor hebben we een breed trainingsaanbod;
 • Een meerkeuzesysteem waarbij je brutoloon bijvoorbeeld kunt gebruiken voor extra vakantie-uren, fietsaanschaf en aanvullende reiskostenvergoeding;
 • Voor jouw welzijn een jaarlijks vitaliteitsbudget en 35 uur levensfasebudget en toegang tot het platform Nrgize voor deelname aan activiteiten zoals bootcamp, yoga en salsa dansen.

Wat breng je mee?

Jij bent succesvol als je in de meest stressvolle situaties het hoofd koel kan houden waardoor je overtuigend en besluitvaardig kan optreden. Doordat je goed kan schakelen tussen verschillende belangen en weerstand kan ombuigen tot een samenwerking, lukt het jou om gespannen situaties te de-escaleren. Jouw humor en relativeringsvermogen helpen jou hierbij. Onze forensische en complexe doelgroep vraagt van jou om je kwetsbaar en leerbaar op te stellen. Je spreekt je uit als je zelf vastloopt, maar ook als je dit bij een collega signaleert. Herken jij je hierin en wil jij je steentje bijdragen om ons hoogstaande behandelaanbod continu te verbeteren?

Wij ontvangen graag jouw sollicitatie wanneer je:

 • BIG-geregistreerd GZ-psycholoog bent;
 • Affiniteit hebt met een cognitief gedragstherapeutisch en/of systemisch kader;
 • Je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van het zorgaanbod en de kwaliteit daarvan.

Wanneer je over de volgende ervaring beschikt is dat meegenomen, maar wij bieden ook trainings- en scholingsmogelijkheden:

 • Basis-/vervolgcursus EMDR danwel schematherapie.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de procedure.

Werken bij Inforsa

Inforsa is de expert op het gebied van zeer ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslaving. Daarnaast is er sprake van ontwrichting en/of delictgedrag. Elke cliënt is uniek. Ons vertrekpunt is: wat kan iemand wél? Bij Inforsa werken we gezamenlijk aan perspectief voor de cliënt, zijn/haar naasten en de maatschappij. Dat perspectief begint vaak bij kleine stappen. Waardigheid en veiligheid staan voorop. We durven verder te kijken waar nodig. Dat vraagt lef en vertrouwen in de cliënt, naasten en in elkaars deskundigheid.

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) van Inforsa is actief in Amsterdam en in Midden-Nederland met outreachende fact-teams en poliklinieken. Jouw team is onderdeel van de FAZ in Amsterdam en heeft als standplaats Vlaardingenlaan 5. Onze FAZ bestaat in totaal uit twee Forensische Factteams, een Forensisch Psychiatrische Polikliniek en twee Forensische Jeugdteams.

Het team van de Forensisch Psychiatrische Polikliniek is multidisciplinair en bestaat uit klinisch psychologen, GZ-psychologen, masterpsychologen, een psychiater, een verslavingsarts en een maatschappelijk werker. Ook zijn er meerdere opleidingsplekken voor PIOG en GIOS. Er is veel oog voor de ontwikkeling van het individu. Je kunt bij ons snel en uiteenlopende ervaring op doen, we kunnen je (verder) opleiden in het forensisch behandelen en er is ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng. Je krijgt dan ook de ruimte om trainingen te volgen, aan deskundigheidsbevordering of Arkin-brede werkgroepen deel te nemen. Je hebt als GZ-psycholoog de ruimte om zelf accenten te leggen binnen ons behandelaanbod en de cliëntenzorg. Mede vanwege de inhoudelijke uitdaging met onze complexe doelgroep, staat het team voor elkaar klaar en is er oog voor een goede balans tussen werk en privé.

De FAZ behandelt zowel cliënten op verwijzing van de reclassering met een forensische titel, als cliënten in een vrijwillig kader met een forensisch profiel. Het doel van de behandeling is het terugdringen van het risico op herhaling van delictgedrag. Dit doen we door het behandelen van de verslavings- en/of psychiatrische problemen, het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke factoren en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De FAZ is een veelgevraagde zorgaanbieder die een onmisbare bijdrage levert aan het behandelen en begeleiden van forensische en ontwrichtende cliënten, de Ketenveldnorm Levensloopaanpak, Top 600- en ‘treiteraanpak’. Daartoe wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke instanties, reclasseringsorganisaties, andere GGZ-aanbieders en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Inforsa is één van de 11 specialismen van Arkin. Samen zijn we de expert op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg. Met ruim 4.200 collega’s behandelt Arkin zo’n 35.000 patiënten op locaties in en rondom Amsterdam, Amstelveen, Utrecht, Amersfoort en Gorinchem. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Wil je meer weten over Inforsa? Klik hier.

Meer weten over deze vacature?

Voor meer informatie en vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jitske Straus, manager bedrijfsvoering FAZ Inforsa op telefoonnummer 06-48348904.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten gaan voor in de procedure.

Je kunt refereren aan vacaturenummer 23552.

Solliciteer nu

Meer informatie over werken bij Inforsa?


Recruiter

Foto van

Deel deze vacature:

Samen Sterker!
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin
Heb je een vraag? Chat met ons.