Manager Behandelzaken FACT teams (Klinisch Psycholoog/ GZ-Psycholoog)

Wij zijn trots op onze FACT zorg. Wij zetten in op een forse vergroting van het aantal verpleegkundigen en behandelaars zonder vergroting van de patiëntenpopulatie, om onze ambulante zorg efficiënter én waardevoller te maken. Daarbij werken we herstelgericht en vanuit de visie dat wij er zijn voor júíst de moeilijkste patiënten. Wil jij hier als manager behandelzaken aan meebouwen?
Organisatie: Mentrum
Geplaatst op: 14 juni 2019
Sluitingsdatum: 31 oktober 2019
Vacaturenummer: 19296
Min. aantal uren: 32
Max. aantal uren: 36
Locatie: Amsterdam
Opleiding: WO
Recruiter: Jane Wassenaar

Waar hebben we jouw talent voor nodig?

Als manager behandelzaken werk je samen in een team met andere FACT managers om het primaire proces van de teams te faciliteren. Als vakman/ vrouw, verbinder en geweten zorg je samen met de andere managers dat FACT zich één voelt. Samen werk je onze visie uit dat we ook de moeilijkste patiënten niet uitsluiten. Daarom zetten we specifiek ook in op het integraal mee behandelen van comorbiditeit waar nodig. Denk aan LVB, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, middelen of anderszins. Vanuit onze visie op herstelgerichte zorg richten we ons naast symptomatisch herstel, expliciet ook op herstel op maatschappelijke en persoonlijke gebieden (bv. maatschappelijk herstel, zingeving, dagactiviteit), naastbetrokkenenbeleid en inzet ervaringsdeskundigheid.

FACT werkt actief mee aan de transmurale zorgpaden van de klinieken: ambulante zorg is leidend en klinische zorg slechts een korte onderbreking in het behandeltraject. FACT behandelaren geven daarom samen met de kliniek de zorg voor een opgenomen FACT-cliënt vorm. Verder staat 2019 in het teken van het meedenken over en helpen opzetten van open ‘wijkbedden’ voor kortdurende, vrijwillige opname van met name de FACT populatie, ter voorkóming van crises en opname in een spoedkliniek.

Je bent in deze rol manager voor de teams in Amsterdam Zuid Oost (Wisselwerking) en in IJburg. Het betreft in totaal vier FACT teams; drie teams in Zuid Oost en één team op IJburg (in totaal circa 40 medewerkers). Het management binnen Arkin/Mentrum is duaal georganiseerd. Als manager behandelzaken werk je samen met een manager bedrijfsvoering. Daarnaast werk je uiteraard nauw samen met de andere drie managers behandelzaken van de FACT teams die net als jij, ook als behandelaar werkzaam zijn in de teams waaraan zij inhoudelijk leidinggeven.

Speerpunten voor jouw functie zijn:

 • Aanspreekpunt zijn voor de regiebehandelaren, visie uitdragen en implementeren;
 • Samen met managers bedrijfsvoering sturen op behandelresultaten en –logistiek. Dit doe je in nauwe samenwerking met de regiebehandelaren, die je ondersteunt in het oppakken van hun klinische leiderschapsrol;
 • Bijdragen aan deskundigheidsbevordering van medewerkers en behandelaren, AIOS, ANIOS, psychologen en coassistenten; 
 • Faciliteren van opleidingsplekken voor bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten, GZ-/ klinisch psychologen, psychiaters.

Wie ben jij?

 • Je bent BIG geregistreerd klinisch psycholoog of GZ-psycholoog;
 • Je hebt managementkwaliteiten en affiniteit met FACT behandeling, transmurale- en herstelgerichte zorg;
 • Je hebt plezier in bouwen, integrale zorg vergt immers bijdragen van partners in dagbesteding en arbeidsparticipatie, leefstijlinterventies, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en somatische interventies;
 • Je werkt graag in grotere verbanden samen, hebt overtuigingskracht en bent besluitvaardig en flexibel;
 • Je hebt affiniteit met ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en je vindt het leuk dit in de praktijk te brengen.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel van de procedure uit.

Wat krijg je van ons?

 • Het betreft een contract voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week. Voor de helft van de tijd ben je behandelend professional en voor de andere helft werk je als inhoudelijk manager; 
 • Er is ruimte voor het verder ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. Je neemt deel aan het opleidingsprogramma Klinisch Leiderschap dat Arkin in samenwerking met Nyenrode University heeft ontwikkeld;
 • Loopbaanwensen bespreken wij graag, immers Arkin: 11 specialismen, 1 loopbaan. 
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ. Salariëring met managementtoeslag naar zwaarte en ervaring;
 • Arkin kent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zo wordt het woon-werkverkeer per OV geheel vergoed, (bij eigen vervoer geldt de CAO), kun je deelnemen aan collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan;
 • Je krijgt toegang tot Nrgize: een platform met allerlei sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen.

Wie zijn wij?

Mentrum biedt zowel kort intensieve als langdurige zorg aan volwassen Amsterdammers met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarbij staat Mentrum voor zorg, júíst voor hen die dat het hardste nodig hebben. Dus ook, of juist, voor de moeilijk behandelbare patiënten. Dit houdt onder meer in dat wij integraal behandelen: niet alleen in de vorm van het behandelen van comorbiditeit (een ernstige psychiatrische stoornis komt immers zelden alleen), maar ook in samenhang met onze ketenpartners (het leven van onze patiënten speelt zich immers niet alleen af binnen onze muren). Wij werken herstelgericht: wij ondersteunen onze patiënten in het opbouwen van een menswaardig en betekenisvol bestaan, dankzij of ondanks de aanwezigheid van een ernstige psychiatrische stoornis.

Mentrum FACT heeft 15 teams verspreid over 5 locaties in Amsterdam. Wij behandelen ongeveer 2550 patiënten op jaarbasis. Mentrum FACT doet mee aan de certificeringscyclus (alle teams zijn gecertificeerd) en werkt actief mee aan ontregeling in de zorg: FACT West doet bijvoorbeeld mee aan een pilot waarbij de behandelaren werken zonder de administratieve last van tijdschrijven.

 
Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichting die 11 merken omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Werken bij Arkin: 11 specialismen, 1 loopbaan.

 

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kun je (vertrouwelijk) contact opnemen met Jessica Wesselius (directeur behandelzaken Mentrum) via 06-27031833 of met Liesbeth de Lange (psychiater/ manager behandelzaken) via 06-20845637 (vakantie t/m 27 augustus)

Je kunt bij vragen of voor overleg ook contact opnemen met Jane Wassenaar (recruiter) via 06-15266519 of jane.wassenaar@arkin.nl

Deel deze vacature:

Solliciteren

Voor online solliciteren, klik hieronder.

Nu solliciteren
Solliciteer Sollicitatieprocedure
Bekijk het interview met Jonne
Bekijk de video over Mentrum Trace
Bekijk het interview met Irene
Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin