Manager Behandelzaken/ Psychiater (FACT teams)

Wij zijn trots op onze FACT zorg. Dit jaar zet Mentrum in op een forse vergroting van FTE’s zonder vergroting van de patiëntenpopulatie, om onze ambulante zorg beter, efficiënter én waardevoller te maken. Daarbij werken wij herstelgericht en vanuit de visie dat wij er zijn voor júíst de moeilijkste patiënten. Met recht: waarde-gedreven zorg! Heb jij zin om mee te bouwen aan onze nieuwe toekomst?
Organisatie: Mentrum
Geplaatst op: 18 maart 2019
Sluitingsdatum: 1 mei 2019
Vacaturenummer: 19175
Min. aantal uren: 32
Max. aantal uren: 36
Locatie: Amsterdam
Opleiding: WO
Recruiter: Ruud Ligthart

Waar hebben we jouw talent voor nodig?

Als manager behandelzaken FACT werk je samen in een team van andere FACT managers om het primaire proces van onze FACT teams te faciliteren. Als vakman/ vrouw, verbinder, communicator en geweten zorg je samen met de andere managers dat FACT zich één voelt. Samen werk je onze visie uit en bepaal je wat nodig is om het gewenste doel te bereiken. Vanuit onze visie dat we ook de moeilijkste patiënten niet uitsluiten, zetten we specifiek in op het integraal mee behandelen van comorbiditeit waar nodig. Denk aan LVB, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, middelen of anderszins. Hiertoe willen we de bestaande zorgpaden verder uitwerken. Vanuit onze visie op herstelgerichte zorg richten we ons naast symptomatisch herstel expliciet ook op herstel op maatschappelijke en persoonlijke gebieden (bv. maatschappelijk herstel, zingeving, dagactiviteit), naastbetrokkenenbeleid en inzet ervaringsdeskundigheid.

FACT werkt actief mee aan de transmurale zorgpaden van de klinieken: ambulante zorg is leidend en klinische zorg slechts een korte onderbreking in het behandeltraject. FACT behandelaren geven daarom samen met de kliniek de zorg voor een opgenomen FACT-cliënt vorm. Verder staat 2019 in het teken van het meedenken over en helpen opzetten van open ‘wijkbedden’ voor kortdurende, vrijwillige opname van met name de FACT populatie, ter voorkóming van crises en opname in een spoedkliniek.

Speerpunten voor jouw functie zijn:

 • Aanspreekpunt zijn voor de regiebehandelaren, visie uitdragen en waar nodig verder implementeren;
 • Samen met managers bedrijfsvoering sturen op optimaliseren behandelresultaten en –logistiek. Denk aan het uitzetten van relevante zorgpaden en het helder uitdragen waar FACT zorg het verschil kan maken. Dit doe je in nauwe samenwerking met de regiebehandelaren, die je ondersteunt in het oppakken van hun klinische leiderschapsrol, je ondersteunt hen bijvoorbeeld in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en in het tonen van probleembesef;
 • Bijdragen aan deskundigheidsbevordering van medewerkers en behandelaren, AIOS, ANIOS en coassistenten;
 • Faciliteren van opleidingsplekken voor bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten, GZ-/ klinisch psychologen, psychiaters.

Als manager/ psychiater participeer je samen met collega's (waar van toepassing, conform rooster) in de bereikbaarheidsdienst van Arkin.

Wie ben jij?

 • Je bent een BIG geregistreerd psychiater;
 • Je hebt managementkwaliteiten en affiniteit met FACT behandeling, gezien vanuit het oogpunt van transmurale zorg en herstelgerichte zorg;
 • Je hebt plezier in bouwen, kwaliteit van zorg bereik je immers niet over één nacht ijs. Integrale zorg vergt immers bijdragen van partners in dagbesteding en arbeidsparticipatie, leefstijlinterventies, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en somatische interventies;
 • Je bent betrokken bij de behandelteams en weet wanneer dat nodig is te relativeren, bijvoorbeeld met humor;
 • Je werkt graag in grotere verbanden samen, hebt overtuigingskracht en bent besluitvaardig en flexibel;
 • Je hebt affiniteit met ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en je vindt het leuk dit in de praktijk te brengen.

Wat krijg je van ons?

 • Het betreft een contract voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week;
 • Standplaats is in Amsterdam (locatie FACT team Noord en team Zuid-Oost);
 • De functie van manager wordt voor de helft van de tijd uitgevoerd, voor de overige uren ben je behandelend psychiater;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ/ MSR met een managementtoeslag. Salariëring naar zwaarte en ervaring;
 • Er is ruimte voor eigen inbreng en voor het verder ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. Je neemt deel aan het opleidingsprogramma Klinisch Leiderschap dat Arkin in samenwerking met Nyenrode University heeft ontwikkeld;
  Arkin kent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekende OV-regeling woon-werkverkeer, collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan;
 • Je krijgt toegang tot Nrgize: een platform met allerlei sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen.

Wie zijn wij?

Mentrum biedt zowel kort intensieve als langdurige zorg aan volwassen Amsterdammers met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarbij staat Mentrum voor zorg, júíst voor hen die dat het hardste nodig hebben. Dus ook, of juist, voor de moeilijk behandelbare patiënten. Dit houdt onder meer in dat wij integraal behandelen: niet alleen in de vorm van het behandelen van comorbiditeit (een ernstige psychiatrische stoornis komt immers zelden alleen), maar ook in samenhang met onze ketenpartners (het leven van onze patiënten speelt zich immers niet alleen af binnen onze muren). Wij werken herstelgericht: wij ondersteunen onze patiënten in het opbouwen van een menswaardig en betekenisvol bestaan, dankzij of ondanks de aanwezigheid van een ernstige psychiatrische stoornis. 

Mentrum FACT:

 • Heeft 15 teams verspreid over 5 locaties in Amsterdam. Wij behandelen ongeveer 2550 patiënten op jaarbasis.
 • Doet mee aan de certificeringscyclus voor FACT (alle teams zijn gecertificeerd).
 • Werkt actief aan ontregeling in de zorg: FACT West doet momenteel mee aan een pilot waarbij de behandelaren werken zonder de administratieve last van tijdschrijven.

Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een overkoepelende stichting die 11 merken omvat die psychiatrische- en verslavingszorg bieden. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Werken bij Arkin: 11 specialismen, 1 loopbaan.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jessica Wesselius (directeur Behandelzaken Mentrum), via 06-27031833.

Deel deze vacature:

Solliciteren

Voor online solliciteren, klik hieronder.

Nu solliciteren
Solliciteer Sollicitatieprocedure
Bekijk het interview met Jonne
Bekijk de video over Mentrum Trace
Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin