Manager behandelzaken/ Psychiater of Klinisch Psycholoog (spoedklinieken)

Onze twee spoedklinieken zijn state of the art, multidisciplinaire acute opname klinieken voor de behandeling van crises bij EPA patiënten.

Daarbij werken wij vanuit de visie dat wij er zijn voor juist de moeilijkste cliënten, ook diegenen die elders de zorg niet kunnen krijgen die zij nodig hebben. O​ntwikkeling van een scherpe profilering voor onze patiënten populatie, doel en nut van opname, IHT integratie door de opnames heen en HIC ontwikkeling: heb jij zin om mee te bouwen aan onze nieuwe toekomst?

Organisatie: Mentrum
Geplaatst op: 1 maart 2019
Sluitingsdatum: 1 april 2019
Vacaturenummer: 19158
Min. aantal uren: 32
Max. aantal uren: 36
Locatie: Amsterdam
Opleiding: WO
Recruiter: Jane Wassenaar

Waar hebben we jouw talent voor nodig?

Als manager behandelzaken spoedklinieken vorm je een team samen met twee managers Behandelzaken en werk je aan het beleid en de richting van de twee spoedklinieken van Mentrum. Daarnaast ben je samen met drie managers Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.

Als vakman/ vrouw, verbinder, communicator en geweten zorg je samen met de andere managers dat de kliniek zich één voelt. Samen werk je onze visie uit en bepaal je wat nodig is om het gewenste doel te bereiken. Vanuit onze visie dat we juist de moeilijkste patiënten niet uitsluiten, zetten we specifiek in op het integraal mee behandelen van comorbiditeit waar nodig. Denk aan LVB, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen of anderszins, maar ook op het verder uitbreiden van zorg op een HIC afdeling. Gezamenlijk werken we toe naar een éénduidig helder profiel van de spoedklinieken. Vanuit onze visie op herstelgerichte zorg zetten we in op het ontwikkelen van transmurale zorgpaden en de integratie van IBT in het behandelaanbod. Klinische opname dient zo kort als mogelijk te zijn. Daarmee is de ketensamenwerking met FACT, IBT en andere ambulante ketenpartners intensief en een belangrijk onderdeel van onze transmurale zorgpaden.

Speerpunten voor jouw functie:

 • Aanspreekpunt zijn voor de regiebehandelaren, visie uitdragen en waar nodig verder implementeren;
 • Samen met managers Bedrijfsvoering sturen op optimaliseren behandelresultaten en –logistiek. Denk aan in nauwe samenwerking met de regiebehandelaren het borgen en faciliteren van het primaire zorgproces op de afdelingen, beleid vormen omtrent gewenste behandelaanbod en – methodiek, uitzetten van relevante zorgpaden en borgen van het volgen hiervan, borging en toetsen van transmurale werkafspraken binnen de behandelcyclus, duidelijke afspraken omtrent doel en duur van de opname en hierin bijsturen (zicht krijgen en bijsturen op koppeling zorgpad en DBC-duur);
 • Bijdragen aan deskundigheidsbevordering medewerkers en behandelaren, AIOS, ANIOS en coassistenten;
 • Meewerken aan het proces van verbouwing van de kliniek, naar afdelingen die beter zijn toegerust op de huidige kwaliteitsnormen. Hierbij wordt er – naast de reeds bestaande IC afdeling met een HIC unit – een volledige HIC afdeling nieuw gebouwd en ontwikkeld;
 • Meewerken aan, en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Speerpunten betreffende de crisisketen:

 • Meewerken aan, en meedenken over het profiel van de spoedklinieken: patiënten-profiel, gevolgde methodiek van behandeling, duidelijk afgrenzen van de (on)mogelijkheden die wij vanuit onze visie zien voor opname;
 • IBT integratie, poortwachtersfunctie introduceren;
 • Actief meewerken aan de verbinding tussen de spoedklinieken die samen één crisisketen vormen en een gelijkvormig profiel ontwikkelen.

De manager/ psychiater participeert met collega's overdag in een dienstrooster en buiten kantooruren (waar van toepassing, conform rooster) in de bereikbaarheidsdienst van Arkin.

Wie ben jij?

 • Je bent een BIG geregistreerd psychiater of klinisch psycholoog met affiniteit voor klinische zorg, gezien vanuit het oogpunt van transmurale zorg en herstelgerichte zorg;
 • Je hebt ambitie om jouw leiderschapsvaardigheden (verder) te ontwikkelen;
 • Je hebt plezier in bouwen, kwaliteit van zorg bereik je immers niet over één nacht ijs. Het is elke dag weer present zijn, zien wat de dag brengt en inspirerend en overstijgend (bij)sturen. Integrale zorg vergt immers bijdragen van partners in dagbesteding en arbeidsparticipatie, leefstijlinterventies, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en somatische interventies;
 • Je bent betrokken bij de behandelteams en weet wanneer dat nodig is te relativeren, bijvoorbeeld met humor. Je werkt graag in grotere verbanden samen, je hebt overtuigingskracht en bent besluitvaardig en flexibel;
 • Je hebt affiniteit met ontwikkeling van kwaliteitsbeleid en je vindt het leuk dit in de praktijk te brengen.

Wat krijg je van ons?

 • Het betreft een contract voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week;
 • De functie van manager wordt voor de helft van de tijd uitgevoerd, voor de overige uren ben je behandelend psychiater of klinisch psycholoog;
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ en indien van toepassing MSR, met een managementtoeslag. Salariëring naar zwaarte en ervaring;
 • Er is ruimte voor eigen inbreng en voor het verder ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. Je neemt deel aan het opleidingsprogramma Klinisch Leiderschap dat Arkin in samenwerking met Nyenrode University heeft ontwikkeld;
 • Arkin kent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekende OV-regeling woon-werkverkeer, collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan;
 • Je krijgt toegang tot Nrgize: een platform met allerlei sportieve activiteiten: van boksclinics, bootcamps tot windsurfen.

Wie zijn wij?

Mentrum biedt behandeling en begeleiding voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch, verslavings- en forensisch gebied. Meer over Mentrum: www.mentrum.nl.

De opnamekliniek 1e Constantijn Huygensstraat (Amsterdam Centrum) is een opleidingskliniek voor kortdurende klinische zorg bestaande uit 100 bedden, verdeeld over 8 afdelingen (gesloten en besloten en IC) en 40 behandelplaatsen voor deeltijdbehandeling. Er wordt gewerkt in 8 relatief kleine verpleegkundige teams en 4 behandelteams die nauw samenwerken. Het zorgaanbod van de kliniek is toegespitst op kortdurende behandeling van cliënten met een psychotische of affectieve stoornis, complexe problematiek, dubbele problematiek en vrouwenproblematiek.

Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt circa 35.000 cliënten met ruim 3.400 collega’s op locaties in Amsterdam en Utrecht en omgeving, Amersfoort, Dordrecht en Gorinchem.

Arkin is ook opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jessica Wesselius (directeur Behandelzaken Mentrum), via 06-27031833.

Wil je sparren over verschillende vacatures? Hulp nodig bij het matchen van jouw wensen met de vacatures van Arkin? Jane helpt je hierbij! Neem contact op met Jane Wassenaar (recruiter Arkin) via 06-15266519.
 

Deel deze vacature:

Solliciteren

Voor online solliciteren, klik hieronder.

Nu solliciteren
Solliciteer Sollicitatieprocedure
Bekijk het interview met Jonne
Bekijk de video over Mentrum Trace
Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin