Inforsa zoekt collega's

Psychiater Forensisch FACT II Inforsa

Ben jij een inhoudelijk gedreven psychiater met oog voor professionaliteit en veiligheid? Die optimale zorg wil bieden voor de cliënten? Zie jij de talenten van jouw collega’s? Onze Forensisch Ambulante Zorg zoekt een psychiater voor ons forensisch factteam. Bij ons is geen dag hetzelfde!

Domselaerstraat 126-128, Amsterdam
32 - 36 uur
€ 8.221 - € 10.376
Opleiding: WO
Sluitingsdatum: 30 april 2024
Recruiter: Joël van Velzen

Psychiater Forensisch FACT II Inforsa

Amsterdam 32 - 36u uur € 8.221 - € 10.376 WO

 

Wat ga je doen?

Een uitdagende baan bij een ambitieus en outreachend Forensisch Factteam. Samen met je collega’s kun je het vak hier op hoog niveau uitoefenen. Jouw werkweek als psychiater bij het Forensisch Factteam kan er als volgt uitzien:

 • Je start de dag met overleg in jouw multidisciplinaire team, waarbij in ieder geval een GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, masterpsycholoog, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, ervaringswerker, IPS-coach en A(N)IOS aanwezig zijn;
 • Je neemt deel aan het intakeberaad van de FAZ;
 • Je biedt psychiatrische en somatische zorg d.m.v. somatische screening, medicatieverstrekking, crisismanagement of steunend behandelcontact;
 • Je bent aanwezig bij multidisciplinair behandeloverleg, intervisie, deskundigheidsbevordering of zorg-/afstemmingsgesprekken met ketenpartners;
 • Je biedt werkbegeleiding aan de A(N)IOS en houdt caseloadbesprekingen met de primair behandelaren;
 • Je bent niet de enige regiebehandelaar in dit team; dit doe je samen met de verpleegkundig specialist en GZ-psycholoog;
 • Je denkt zo nodig mee met vraagstukken vanuit de andere 4 teams van de FAZ regio Amsterdam-Amstelland of neemt voor hen waar bij afwezigheid;
 • Jouw collega's kunnen bij jou terecht voor verslavingsconsulten. Er is een nauwe samenwerking met de verslavingsartsen van het Jellinek Outreachend Team waarmee frequent casuïstiek wordt besproken;
 • Je werkweek kent grote vrijheid en professionele autonomie waarbij je zelf grotendeels je agenda kan bepalen. Je werkt niet alleen vanuit de Domselaerstraat, maar bent ook outreachend op pad. Je hebt te maken met individuele cliënten, maar ook met andere hulpverleners of het systeem van cliënt en ketenpartners;
 • Je levert vanuit kennis en kunde een bijdrage aan zorgvernieuwing en verdere opbouw van de organisatie.

Je participeert daarnaast als achterwacht in de 7 x 24 uurs dienstenpool (waarin nog vrije keuze is) en je bent betrokken bij de werkbegeleiding/supervisie van de A(N)IOS.

Wij bieden jou

 • De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGZ/MSR;
 • Een contract voor 32-36 uur met bij wederzijdse tevredenheid een vast contract na 12 maanden;
 • Er is ruimte binnen jouw vakgebied om professionals in opleiding te begeleiden, het zorgbeleid mede vorm te geven en een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek;
 • Wij bieden veel aandacht aan de ontwikkeling van klinisch leiderschap;
 • Verder kunnen in de sollicitatieprocedure toekomstige loopbaanwensen besproken worden, zoals tijdelijke/gedeeltelijke inzet bij andere merken, toekomstig takenpakket of interne doorstroom;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, 8% vakantiegeld en je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Voor woon-werkverkeer en dienstreizen een 2e klasse mobiliteitskaart, ook te gebruiken voor OV-fiets;
 • Korting op verzekeringen bij Univé en Centraal Beheer;
 • Een thuiswerkregeling met vergoeding voor werkplekinrichting en vergoeding voor thuiswerkdagen;
 • Een meerkeuzesysteem waarbij je brutoloon bijvoorbeeld kunt gebruiken voor extra vakantie-uren, fietsaanschaf en aanvullende reiskostenvergoeding.

Wat breng je mee?

Jij bent succesvol als je in de meest stressvolle situaties het hoofd koel kan houden waardoor je overtuigend en besluitvaardig kan optreden. Doordat je goed kan schakelen tussen verschillende belangen en weerstand kan ombuigen tot een samenwerking, lukt het jou om gespannen situaties te de-escaleren. Jouw humor en relativeringsvermogen helpen jou hierbij. Onze forensische en complexe doelgroep vraagt van jou om je zowel kwetsbaar en leerbaar op te stellen, flexibel ingesteld te zijn, als te kunnen volhouden in complexe situaties. Indien je nog geen ervaring hebt met de forensische doelgroep of de verslavingsproblematiek, zijn er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om je dit eigen te maken.

Ben jij een geregistreerd psychiater of bijna klaar met je opleiding? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie!

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Werken bij Inforsa

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) behandelt cliënten met een forensische titel of met vergelijkbare risico’s, zoals een risico op delictgedrag of een zeer problematische interactie met de omgeving. De FAZ werkt in gezamenlijkheid toe naar een perspectief dat past bij de cliënt, zijn naasten en de maatschappij. Daarbij staan waardigheid en veiligheid voorop. We werken intensief samen met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, gemeentelijke instanties, de reclassering, andere GGZ-instellingen en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Onze cliënten hebben psychiatrische, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Soms hebben zij ook een (lichte) verstandelijke beperking. Daarnaast spelen er vaak problemen op verschillende leefgebieden. We behandelen kort als het kan en lang als het moet. We streven ernaar om de gezondheid en de sociaal-maatschappelijke situatie van de cliënten te stabiliseren en te optimaliseren. Het doel: het vergroten van de zelfredzaamheid en het doen afnemen van (potentieel) delict- en/of ontwrichtend gedrag.

De FAZ bestaat in de regio Amsterdam-Amstelland uit 5 teams; twee Forensische Jeugdteams, twee Forensische Factteams en een Forensische Polikliniek. De werklocatie voor deze vacante plek is in Amsterdam aan de Domselaerstraat 126.

Inforsa is onderdeel van Arkin. Arkin biedt hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam en Utrecht. De organisatie omvat 11 specialistische onderdelen (merken) die samen het hele spectrum van de GGZ beslaan. Van preventie en GGZ-basiszorg tot specialistische psychiatrie en verslavingszorg en van forensische en intensieve zorg tot reclasseringstoezicht en spoedeisende hulp. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten over deze vacature?

Ben jij (bijna klaar als) psychiater en vind je dit een interessante functie? Reageer dan met jouw cv en motivatie naar Jitske Straus (manager bedrijfsvoering). Misschien heb je nog vragen? Stel deze gerust aan Jitske via 06-48348904.

Je kunt refereren aan vacaturenummer 24039.

Solliciteer nu

Meer informatie over werken bij Inforsa?

Joël van Velzen
Recruiter

Bel 06-40962514 E-mail Volg Joël
Foto van Joël van Velzen

Deel deze vacature:

Samen Sterker!
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin
Heb je een vraag? Chat met ons.