Maatschappelijk werker Forensisch Jeugdteam

Durf jij de uitdaging aan te gaan met onze jongeren als maatschappelijk werker bij het Forensisch Jeugdteam van Inforsa? Samen met jouw collega’s geef je multidisciplinaire behandeling en begeleiding vorm. Je ondersteunt ook de jongeren bij het op orde krijgen van hun materiële en immateriële aangelegenheden, waarmee je hun zelfredzaamheid vergroot en hun recidiverisico vermindert. We gaan graag met je in gesprek!

Amsterdam
32 - 36 uur
€ 2.527 - € 3.981
Opleiding: HBO
Sluitingsdatum: 12 juli 2023
Recruiter: Suzanne Duijn

Maatschappelijk werker Forensisch Jeugdteam

Amsterdam 32 - 36u uur € 2.527 - € 3.981 HBO

 

Wat ga je doen?

Als maatschappelijk werker ben jij breed inzetbaar. Samen met jouw collega’s geef je een multidisciplinaire behandeling en begeleiding vorm. Je werkt bij ons met jeugd en jongvolwassenen (15-23 jaar) die problemen hebben op diverse leefgebieden en die grensoverschrijdend gedrag vertoont, voortkomend uit scheefgegroeide ontwikkeling in gedrag en psyche. Ook kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking. Hierbij werk je samen met stedelijke ketenaanpakken. Jij zorgt voor verbinding en denkt buiten de gebaande paden. Je geeft niet op en denkt in mogelijkheden om een cliënt (blijvend) te motiveren voor behandeling en daarbij zijn zelfredzaamheid te vergroten en het recidiverisico te verminderen.
Jouw werkzaamheden als maatschappelijk werker zien er als volgt uit:

 • Je start de dag met overleg in jouw multidisciplinaire team, waarbij systeemtherapeut, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, een psychiater, en een jobcoach aanwezig zijn;
 • Je coördineert als primair behandelaar onder toeziend oog van de regiebehandelaar de behandeling. Je biedt ook zorgcoördinatie op het gebied van wonen, financiën en dagbesteding;
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen caseload en participeert in de behandeling die het multidisciplinaire team aan de cliënt biedt. Je werkt aan risicotaxatie, terugvalpreventie-, signalerings- en behandelplannen;
 • Je bent aanwezig bij multidisciplinair behandeloverleg, intervisie, deskundigheidsbevordering of zorgafstemmingsgesprekken met ketenpartners;
 • Je deinst niet terug voor een crisissituatie en werkt outreachend, wat inhoudt dat je veel op pad bent.

Kortom, jij zorgt samen met jouw collega’s en de cliënt dat zaken weer zo goed mogelijk op de rails worden gezet.

Wij bieden jou

 • Vanuit de CAO GGZ de standaard arbeidsvoorwaarden en een salaris in FWG 50, afhankelijk van werkervaring FWG 55;
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur en bij wederzijdse tevredenheid een vast contract bij 12 maanden;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, 8% vakantiegeld en je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Voor woon-werkverkeer en dienstreizen een 2e klasse mobiliteitskaart, ook te gebruiken voor OV-fiets of een km-vergoeding;
 • De mogelijkheid om deels thuis te werken, waardoor er een mooie combinatie ontstaat van online en op locatie werken;
 • Een thuiswerkregeling met vergoeding voor werkplekinrichting en vergoeding voor thuiswerkdagen;
 • Een breed trainingsaanbod zoals bijvoorbeeld de training 'motiverende gesprekstechnieken';
 • Als onderdeel van Arkin bieden we met 11 specialismen op verschillende locaties ook veel mogelijkheden voor jouw professionele ontwikkeling. Je hebt keuze uit het werken met verschillende doelgroepen en methodieken.
 • Een meerkeuzesysteem waarbij je brutoloon kunt gebruiken voor extra vakantie-uren, fietsaanschaf en aanvullende reiskostenvergoeding;
 • Voor jouw welzijn een jaarlijks vitaliteitsbudget van € 150,- en balansbudget van € 500,- (beiden naar rato dienstverband) en 35 uur levensfasebudget en toegang tot het platform Nrgize voor deelname aan activiteiten zoals bootcamp, yoga en salsa dansen.

Wat breng je mee?

Jij bent succesvol als je in de meest stressvolle situaties het hoofd koel kan houden waardoor je overtuigend en besluitvaardig kan optreden en dingen geregeld krijgt. Doordat je goed kan schakelen tussen verschillende belangen en weerstand kan ombuigen tot een samenwerking, lukt het jou om gespannen situaties te de-escaleren. Jouw humor en relativeringsvermogen helpen jou hierbij. Onze forensische en complexe doelgroep vraagt van jou om je kwetsbaar en leerbaar op te stellen. Je spreekt je uit als je zelf vastloopt, maar ook als je dit bij een collega signaleert. Je hebt kennis van de psychiatrie en je hebt affiniteit met de forensische doelgroep. Jouw bekendheid met onze (boven)regionale sociale kaart helpt jou om deze werkplek vlot eigen te maken.
 

Herken jij je hierin en wil jij optimale forensische zorg bieden aan onze cliënten? Dan ontvangen wij heel graag jouw sollicitatie als je beschikt over:
 • Een hbo-diploma MWD/SPH/GGZ-Agoog;
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag.

Werken bij Inforsa

Inforsa is een van de 12 specialismen van Arkin. Samen zijn we de expert op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg en maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) van Inforsa is actief in Amsterdam en in Midden-Nederland met outreachende teams en poliklinieken. Onze FAZ bestaat in totaal uit twee Forensische Factteams, een Forensische Polikliniek en twee Forensische Jeugdteams.

De FAZ behandelt zowel cliënten op verwijzing van de reclassering met een forensische titel, als cliënten in een vrijwillig kader met een forensisch profiel. Het doel van de behandeling is het terugdringen van het risico op herhaling van delictgedrag. Dit doen we door het behandelen van de verslavings- en/of psychiatrische problemen, het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke factoren en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De FAZ is een veelgevraagde zorgaanbieder die een onmisbare bijdrage levert aan het behandelen en begeleiden van forensische en ontwrichtende cliënten, de Ketenveldnorm Levensloopaanpak, Top 600- en ‘treiteraanpak’. Daartoe wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke instanties, (jeugd-)reclasseringsorganisaties, andere GGZ-aanbieders en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Het Forensisch Jeugdteam (FJT) van de FAZ Inforsa werkt vanuit twee locaties in Amsterdam in West en Oost. Jouw standplaats is in West aan de Baarsjesweg 224. Het FJT is multidisciplinair en bestaat onder andere uit een psychiater, verpleegkundig specialist, orthopedagogen, masterpsychologen, klinisch psycholoog, psychotherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundigen, en een jobcoach.

Het FJT onderscheidt zich ten opzichte van andere jeugdteams door:
· Hoog intensieve outreachende zorg bij cliënten met een forensische titel.
· Actieve inzet op nauwe samenwerking met de (forensische) keten.
· Cliënten met complexe problematiek op diverse leefgebieden: schulden, dakloosheid, grensoverschrijdend gedrag voortkomend uit ernstige verslavings- en psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.

Meer weten over deze vacature?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jitske Straus, manager bedrijfsvoering, 06-48348904.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd waarbij interne kandidaten voorrang hebben op invulling van de functie.

Je kunt refereren aan vacaturenummer 23333.

Solliciteer nu

Meer informatie over werken bij Inforsa?

Suzanne Duijn
Recruiter

Bel 0627359484 E-mail Volg Suzanne
Foto van Suzanne Duijn

Deel deze vacature:

Samen Sterker!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin