Ontmoet vaktherapeut Caitlin

Naam: Caitlin van de Velde
Beroep: Vaktherapeut/Creatief therapeut Beeldend
Specialisme: Roads

“Sinds begin 2022 ben ik in dienst bij Roads. Ik werk op de Domselearsstraat in Amsterdam-Oost als creatief therapeut binnen team Muiderpoort. Dit is niet mijn eerste baan binnen Arkin want hiervoor heb ik bij Mentrum op de Dagbehandeling van het WG plein en op de 1ste Constantijn Huygensstraat gewerkt.

Ik ben een creatieve duizendpoot en zorg als creatief therapeut dat er natuurlijk altijd een therapeutische insteek is wanneer ik met cliënten werk. Zowel binnen groepen of bij individuele therapietrajecten. Ik heb een grote liefde voor mensen en maak daarbij dankbaar gebruik van het creatieve medium als non-verbaal therapiemiddel. Zo zoek ik op een laagdrempelige manier de verbinding op en kijk ik naar wat er nog wél mogelijk is voor onze cliënten.

Er zijn veel mooie plannen de komende tijd in de vorm van nieuwe creatieve therapiemodules bij Roads en plaats voor individuele therapie en behandeltrajecten. Ook de huidige groepen zullen steeds meer therapie gericht worden.”