Bianca – GZ-psycholoog FACT Utrecht Jellinek

‘Het trekt mij als GZ-psycholoog dat je de verslavingsproblematiek behandelt en hiernaast ook de onderliggende problematiek die niet altijd meteen zichtbaar is, zoals onder andere traumaproblematiek.

Mijn affiniteit voor de verslavingszorg is ontstaan in een eerdere baan waar ik werkte met mensen met licht verstandelijke beperking.  Ik wilde dichterbij huis werken en toen zag ik de vacature bij Jellinek Utrecht. Samen met de managers heb ik gekeken wat het beste bij mij paste en zo ben ik bij het FACT terecht gekomen in Utrecht.

Bij veel cliënten die bij het FACT in behandeling zijn, is er sprake van een behoorlijk belast verleden. Vaak is er een ingesleten patroon van het zichzelf niet (meer) begrijpen en het zich door anderen onbegrepen voelen. Ik ervaar het als een uitdaging om samen met de cliënt, zijn netwerk en mijn collega’s uit te zoeken hoe de onderliggende problematiek is ontstaan die de verslaving in stand houdt, welke samenhang er is en wat de aangrijpingspunten zijn voor verandering en behandeling zijn.

Gezamenlijk de schouders eronder en werken aan het vergroten van de kwaliteit van leven van een cliënt en zijn netwerk en het terugdringen van de verslaving, vind ik waardevol werk. Ik ervaar hier binnen het FACT-team ook tijd en ruimte voor.

Het bijzondere van het werken als GZ-psycholoog in een FACT-team, is de nauwe samenwerking met collega’s met diverse expertises en persoonlijkheden. Allemaal vanuit hun eigen rol gericht op herstel. Denk aan de samenwerking met de casemanagers, verpleegkundigen, verslavingsarts en psychiater. We doen het samen en multidisciplinair waardoor je elkaar aanvult en versterkt, wat recht doet aan de complexe zorgvragen van cliënten en waardoor cliënten ook kunnen ervaren dat er een behandelteam om hen heen staat.’