Cheyenne – Verpleegkundige & maatschappelijk werker FACT II Inforsa

‘Ik ben bij Arkin begonnen als maatschappelijk werker en heb de kans gegrepen om de duale opleiding tot verpleegkundige te volgen. Dat betekent drie dagen werken en één dag naar school. Tijdens mijn studie heb ik bij verschillende afdelingen en specialismen van Arkin gewerkt en werd het mij duidelijk dat mijn hart bij de forensische zorg ligt.

Wat ik vooral interessant vind aan mijn werk als ambulant verpleegkundige is het werken met de complexiteit van de verschillende diagnoses. Mijn creativiteit wordt hierin erg uitgedaagd. Het begint al met uitzoeken hoe ik in contact kan komen met de cliënt. De juiste aanpak is bij iedere cliënt anders. Dat is best intensief en daarom is het erg fijn dat ik een goed team om mij heen heb om me daarin te ondersteunen. We besteden hier samen veel aandacht aan tijdens onze wekelijkse intervisie.

Bij iedere cliënt vorm je een totaalbeeld. Het is niet alleen somatisch of psychisch. Je werkt als ambulant verpleegkundige met veel verschillende mensen samen voor de cliënt. Denk aan een werkcoach, een huisvestingsorganisatie of reclassering.
Je bent casemanager en dan doe je gewoon alles.

De forensische zorg heeft misschien het stigma dat het gevaarlijk werk is. Ik ben nooit bang. Ik voel me veilig met mijn collega’s. Een belangrijk kenmerk dat je moet hebben is dat je eerlijk bent naar je cliënt, je collega’s en jezelf. Je moet weten wanneer je moet aangeven dat je iets spannend vindt of hulp nodig hebt. En dat kan in mijn team.

Ik zie de cliënt als mens ongeacht wat iemand heeft gedaan. Dat zijn soms heftige dingen, maar ik weet dat de persoon psychische problemen heeft die dat gedrag veroorzaken. Mijn taak is om te zorgen dat de kans op herhaling minimaal is. Dat een cliënt leert de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan.

Ik zou zeggen, kom gewoon een keer meelopen om de sfeer te ervaren. We laten graag zien hoe het er op een dag aan toegaat. De bespreking van cliënten met het digibord, het werkoverleg en mee op huisbezoek. Je hoeft geen ervaring in de psychiatrie te hebben, wel affiniteit. Er zijn genoeg mogelijkheden binnen Arkin om snel je kennis te vergroten.’