Stages

Stages zijn een prachtige manier om te ontdekken of een loopbaan binnen de GGZ bij jou past. Wij bieden hoofdzakelijk stageplekken voor zorgfuncties en in mindere mate voor agogische stages.

Verpleegkundige stages
Het gaat hierbij voornamelijk om de verpleegkundige stages, zoals de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) niveau 4/5.

Agogische stages
Hierbij gaat het voornamelijk om stages in het kader van de opleidingen:

  • Maatschappelijke Zorg 4
  • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Pedagogisch Werk (MBO)

Wil je meer weten over verpleegkundige of agogische stages? Neem contact op met stagecoördinator Wouter Niesten van de afdeling Verpleegkundige opleidingen van Arkin. Wouter is bereikbaar via de email: stuur email

Psychologie stages

Recruitment heeft geen overzicht van de huidige stages binnen Arkin voor studenten psychologie. We raden je aan om de contactpersonen die staan vermeld in de vacatures voor (GZ-)psychologen te bellen en te vragen of zij momenteel ook stagiaires zoeken.

Overige stages
Wij bieden incidenteel stageplekken voor overige zorg- en agogische functies, staf- en onderzoeksfuncties en stages voor ondersteunende diensten. Op dit moment zijn er helaas weinig tot geen stagemogelijkheden voor deze functies.

Er zijn op dit moment geen vacatures binnen dit segment.

Samen sterk
in de stad.
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Werken bij Arkin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin