Diversiteit & Inclusie bij Arkin

We vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Ongeacht bijvoorbeeld je culturele achtergrond, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd, neurodivergentie of fysieke beperking. En dat aandacht voor diversiteit en inclusie vanzelfsprekend is, onder meer in ons personeelsbestand, zorginhoud en communicatie.

Charter Diversiteit
In 2021 ondertekende Arkin als eerste ggz-instelling in Nederland het Charter Diversiteit. Hierin zijn uitdagingen omschreven die we hebben op het gebied van diversiteit en inclusie in de cliëntenzorg en op de werkvloer.

Rapport Kleuren van Arkin
Het rapport Kleuren van Arkin wordt jaarlijks aan de Raad van Bestuur Arkin uitgereikt. Hierin wordt getoond wat er binnen Arkin gebeurt op het gebied van diversiteit en inclusie in de vorm van interviews en berichten. Zowel op organisatieniveau als in de cliëntenzorg. Lees hier de rapporten Kleuren van Arkin 2023 en Kleuren van Arkin 2022.

Arkin’s LHBTIQ+ netwerk
Het Arkin LHBTIQ+ netwerk is in 2022 opgericht voor collega’s en cliënten: Arkin Pride. Het doel ervan is verbinding en verdere acceptatie van de gemeenschap binnen Arkin. In 2023 voer tijdens de Amsterdam Canal Pride een Arkinboot over de Amsterdamse grachten. De boodschap die we hierbij uitdroegen was ‘We see you’, omdat we oog voor de mentale gezondheid van iedereen.