Over Arkin

Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. We beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden naar de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te zetten voor onze cliënten én hun naasten. Arkin loopt voorop als het gaat om innovatieve zorg en waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare zorg voor onze cliënten en hun naasten.

Onze kernwaarden zijn nieuwsgierig zijn, lef tonen en verbinding maken. Deze drie kernwaarden zien wij als het hart van onze organisatiecultuur.

Bij Arkin hebben we een oprechte, warme belangstelling in de ander. Met plezier blijven wij leren en ontwikkelen.
We tonen eigenaarschap: nemen verantwoordelijkheid en durven te gaan voor wat goed is voor cliënten, hun naasten, collega’s en de organisatie.
Op alle aspecten en niveaus staan we samen sterker, zowel intern als extern. We kiezen ervoor om toegankelijk en transparant te zijn en om verschillen te willen overbruggen.